ايام شهادت بانوي بزرگ اسلام را تسليت عرض مي نماييم كتاب طراحي قراردادهاي اكتشاف و توليد نفت و گاز توسط موسسه مطالعات بين المللي انرژي منتشر شدآرشيو گزارشات تحليلي موسسه مطالعات بين المللي انرژيموسسه مطالعات بین المللی انرژی پیشرو در تحقیقات در حوزه های مختلف انرژیتازه هاي نشرتازه هاي نشركتاب سياست هاي كاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي در برخي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه منتشر شدكتاب كليات اقتصاد انرژي منتشر شددسترسی به آرشیو مقالات تخصصی فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 	پنجمین شماره نشریه بین المللی موسسه مطالعات بین المللی انرژی منتشر شد
آخرین اخبار: .: تمامی اخبار :.
 • نفت خام وست تگزاس
 • نفت خام عمان
 • نفت خام برنت
 • نفت خام برنت موعددار
 • نفت خام دبی
 • گازوئیل
 • بنزین
 • گاز طبیعی نایمکس
 • گاز طبیعی انگلستان
 • سبد اوپک
.: قیمت روزانه نفت خام وست تگزاس در بازار نایمکس :.
(دلار در بشکه)
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۵۹.۲۹دریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۵۹.۲۰دریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 59.29 تاریخ: 11/21
قیمت: 59.2 تاریخ: 11/20
قیمت: 61.15 تاریخ: 11/19
قیمت: 61.79 تاریخ: 11/18
قیمت: 63.39 تاریخ: 11/17
قیمت: 64.15 تاریخ: 11/14
قیمت: 65.45 تاریخ: 11/13
قیمت: 65.8 تاریخ: 11/12
قیمت: 64.73 تاریخ: 11/11
قیمت: 64.5 تاریخ: 11/10
قیمت: 65.56 تاریخ: 11/7
قیمت: 66.14 تاریخ: 11/6
قیمت: 65.51 تاریخ: 11/5
قیمت: 65.61 تاریخ: 11/4
قیمت: 64.47 تاریخ: 11/3
قیمت: 63.49 تاریخ: 10/30
قیمت: 63.37 تاریخ: 10/29
قیمت: 63.95 تاریخ: 10/28
قیمت: 63.97 تاریخ: 10/27
قیمت: 63.73 تاریخ: 10/26
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/23
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/22
قیمت: 63.8 تاریخ: 10/21
قیمت: 63.57 تاریخ: 10/20
قیمت: 62.96 تاریخ: 10/19
قیمت: 61.73 تاریخ: 10/16
قیمت: 61.44 تاریخ: 10/15
قیمت: 62.01 تاریخ: 10/14
قیمت: 61.63 تاریخ: 10/13
قیمت: 60.37 تاریخ: 10/12
قیمت: 60.64 تاریخ: 10/10
قیمت: 60.64 تاریخ: 10/9
قیمت: 59.84 تاریخ: 10/7
قیمت: 59.64 تاریخ: 10/6
قیمت: 59.97 تاریخ: 10/4
قیمت: 58.47 تاریخ: 10/2
قیمت: 58.36 تاریخ: 9/30
قیمت: 58.09 تاریخ: 9/29
قیمت: 57.46 تاریخ: 9/28
قیمت: 57.16 تاریخ: 9/27
قیمت: 57.3 تاریخ: 9/25
قیمت: 57.04 تاریخ: 9/23
قیمت: 56.6 تاریخ: 9/22
قیمت: 57.14 تاریخ: 9/21
قیمت: 57.99 تاریخ: 9/20
قیمت: 57.36 تاریخ: 9/18
قیمت: 56.69 تاریخ: 9/16
قیمت: 55.96 تاریخ: 9/15
قیمت: 57.62 تاریخ: 9/14
قیمت: 57.47 تاریخ: 11/24
قیمت: 59.29 تاریخ: 11/21
قیمت: 59.2 تاریخ: 11/20
قیمت: 61.15 تاریخ: 11/19
قیمت: 61.79 تاریخ: 11/18
قیمت: 63.39 تاریخ: 11/17
قیمت: 64.15 تاریخ: 11/14
قیمت: 65.45 تاریخ: 11/13
قیمت: 65.8 تاریخ: 11/12
قیمت: 64.73 تاریخ: 11/11
قیمت: 64.5 تاریخ: 11/10
قیمت: 65.56 تاریخ: 11/7
قیمت: 66.14 تاریخ: 11/6
قیمت: 65.51 تاریخ: 11/5
قیمت: 65.61 تاریخ: 11/4
قیمت: 64.47 تاریخ: 11/3
قیمت: 63.49 تاریخ: 10/30
قیمت: 63.37 تاریخ: 10/29
قیمت: 63.95 تاریخ: 10/28
قیمت: 63.97 تاریخ: 10/27
قیمت: 63.73 تاریخ: 10/26
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/23
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/22
قیمت: 63.8 تاریخ: 10/21
قیمت: 63.57 تاریخ: 10/20
قیمت: 62.96 تاریخ: 10/19
قیمت: 61.73 تاریخ: 10/16
قیمت: 61.44 تاریخ: 10/15
قیمت: 62.01 تاریخ: 10/14
قیمت: 61.63 تاریخ: 10/13
قیمت: 60.37 تاریخ: 10/12
قیمت: 60.64 تاریخ: 10/10
قیمت: 60.64 تاریخ: 10/9
قیمت: 59.84 تاریخ: 10/7
قیمت: 59.64 تاریخ: 10/6
قیمت: 59.97 تاریخ: 10/4
قیمت: 58.47 تاریخ: 10/2
قیمت: 58.36 تاریخ: 9/30
قیمت: 58.09 تاریخ: 9/29
قیمت: 57.46 تاریخ: 9/28
قیمت: 57.16 تاریخ: 9/27
قیمت: 57.3 تاریخ: 9/25
قیمت: 57.04 تاریخ: 9/23
قیمت: 56.6 تاریخ: 9/22
قیمت: 57.14 تاریخ: 9/21
قیمت: 57.99 تاریخ: 9/20
قیمت: 57.36 تاریخ: 9/18
قیمت: 56.69 تاریخ: 9/16
قیمت: 55.96 تاریخ: 9/15
قیمت: 57.62 تاریخ: 9/14
قیمت: 57.47
.: قیمت روزانه نفت خام عمان در بورس دبی :.
(دلار در بشکه)
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۵۹.۷۰دریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۵۹.۹۰دریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 59.7 تاریخ: 11/21
قیمت: 59.9 تاریخ: 11/20
قیمت: 62.02 تاریخ: 11/19
قیمت: 62.66 تاریخ: 11/18
قیمت: 64.06 تاریخ: 11/17
قیمت: 65.17 تاریخ: 11/14
قیمت: 65.9 تاریخ: 11/13
قیمت: 67.03 تاریخ: 11/12
قیمت: 66.29 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.3 تاریخ: 11/10
قیمت: 67.15 تاریخ: 11/7
قیمت: 67.5 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.46 تاریخ: 11/5
قیمت: 67.7 تاریخ: 11/4
قیمت: 67.3 تاریخ: 11/3
قیمت: 66.53 تاریخ: 10/30
قیمت: 66.13 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.83 تاریخ: 10/28
قیمت: 66.78 تاریخ: 10/27
قیمت: 66.5 تاریخ: 10/26
قیمت: 67.1 تاریخ: 10/23
قیمت: 67.1 تاریخ: 10/22
قیمت: 66.67 تاریخ: 10/21
قیمت: 66.6 تاریخ: 10/20
قیمت: 66.28 تاریخ: 10/19
قیمت: 65.4 تاریخ: 10/16
قیمت: 65.22 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.6 تاریخ: 10/14
قیمت: 65.5 تاریخ: 10/13
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/12
قیمت: 63.98 تاریخ: 10/10
قیمت: 63.65 تاریخ: 10/9
قیمت: 63.65 تاریخ: 10/7
قیمت: 63.05 تاریخ: 10/6
قیمت: 63.55 تاریخ: 10/4
قیمت: 62.25 تاریخ: 10/2
قیمت: 62.25 تاریخ: 9/30
قیمت: 61.7 تاریخ: 9/29
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.25 تاریخ: 9/27
قیمت: 60.8 تاریخ: 9/25
قیمت: 60.67 تاریخ: 9/23
قیمت: 60 تاریخ: 9/22
قیمت: 60.64 تاریخ: 9/21
قیمت: 62.2 تاریخ: 9/20
قیمت: 61.1 تاریخ: 9/18
قیمت: 60 تاریخ: 9/16
قیمت: 59.2 تاریخ: 9/15
قیمت: 60.7 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.1 تاریخ: 11/24
قیمت: 59.7 تاریخ: 11/21
قیمت: 59.9 تاریخ: 11/20
قیمت: 62.02 تاریخ: 11/19
قیمت: 62.66 تاریخ: 11/18
قیمت: 64.06 تاریخ: 11/17
قیمت: 65.17 تاریخ: 11/14
قیمت: 65.9 تاریخ: 11/13
قیمت: 67.03 تاریخ: 11/12
قیمت: 66.29 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.3 تاریخ: 11/10
قیمت: 67.15 تاریخ: 11/7
قیمت: 67.5 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.46 تاریخ: 11/5
قیمت: 67.7 تاریخ: 11/4
قیمت: 67.3 تاریخ: 11/3
قیمت: 66.53 تاریخ: 10/30
قیمت: 66.13 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.83 تاریخ: 10/28
قیمت: 66.78 تاریخ: 10/27
قیمت: 66.5 تاریخ: 10/26
قیمت: 67.1 تاریخ: 10/23
قیمت: 67.1 تاریخ: 10/22
قیمت: 66.67 تاریخ: 10/21
قیمت: 66.6 تاریخ: 10/20
قیمت: 66.28 تاریخ: 10/19
قیمت: 65.4 تاریخ: 10/16
قیمت: 65.22 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.6 تاریخ: 10/14
قیمت: 65.5 تاریخ: 10/13
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/12
قیمت: 63.98 تاریخ: 10/10
قیمت: 63.65 تاریخ: 10/9
قیمت: 63.65 تاریخ: 10/7
قیمت: 63.05 تاریخ: 10/6
قیمت: 63.55 تاریخ: 10/4
قیمت: 62.25 تاریخ: 10/2
قیمت: 62.25 تاریخ: 9/30
قیمت: 61.7 تاریخ: 9/29
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.25 تاریخ: 9/27
قیمت: 60.8 تاریخ: 9/25
قیمت: 60.67 تاریخ: 9/23
قیمت: 60 تاریخ: 9/22
قیمت: 60.64 تاریخ: 9/21
قیمت: 62.2 تاریخ: 9/20
قیمت: 61.1 تاریخ: 9/18
قیمت: 60 تاریخ: 9/16
قیمت: 59.2 تاریخ: 9/15
قیمت: 60.7 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.1
.: قیمت روزانه نفت خام برنت در بورس لندن :.
(دلار در بشکه)
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۶۲.۵۹دریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۶۲.۷۹دریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 62.59 تاریخ: 11/21
قیمت: 62.79 تاریخ: 11/20
قیمت: 64.81 تاریخ: 11/19
قیمت: 65.51 تاریخ: 11/18
قیمت: 66.86 تاریخ: 11/17
قیمت: 67.62 تاریخ: 11/14
قیمت: 68.58 تاریخ: 11/13
قیمت: 69.65 تاریخ: 11/12
قیمت: 69.05 تاریخ: 11/11
قیمت: 69.02 تاریخ: 11/10
قیمت: 69.46 تاریخ: 11/7
قیمت: 70.52 تاریخ: 11/6
قیمت: 70.42 تاریخ: 11/5
قیمت: 70.53 تاریخ: 11/4
قیمت: 69.96 تاریخ: 11/3
قیمت: 69.03 تاریخ: 10/30
قیمت: 68.61 تاریخ: 10/29
قیمت: 69.31 تاریخ: 10/28
قیمت: 69.38 تاریخ: 10/27
قیمت: 69.15 تاریخ: 10/26
قیمت: 70.26 تاریخ: 10/23
قیمت: 69.87 تاریخ: 10/22
قیمت: 69.26 تاریخ: 10/21
قیمت: 69.2 تاریخ: 10/20
قیمت: 68.82 تاریخ: 10/19
قیمت: 67.78 تاریخ: 10/16
قیمت: 67.62 تاریخ: 10/15
قیمت: 68.07 تاریخ: 10/14
قیمت: 67.84 تاریخ: 10/13
قیمت: 66.57 تاریخ: 10/12
قیمت: 66.87 تاریخ: 10/10
قیمت: 66.87 تاریخ: 10/9
قیمت: 66.72 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.44 تاریخ: 10/6
قیمت: 67.02 تاریخ: 10/4
قیمت: 65.25 تاریخ: 10/2
قیمت: 64.6 تاریخ: 9/30
قیمت: 64.56 تاریخ: 9/29
قیمت: 63.8 تاریخ: 9/28
قیمت: 63.41 تاریخ: 9/27
قیمت: 63.23 تاریخ: 9/25
قیمت: 63.31 تاریخ: 9/23
قیمت: 62.44 تاریخ: 9/22
قیمت: 64.63 تاریخ: 9/21
قیمت: 64.69 تاریخ: 9/20
قیمت: 63.4 تاریخ: 9/18
قیمت: 62.2 تاریخ: 9/16
قیمت: 61.22 تاریخ: 9/15
قیمت: 62.86 تاریخ: 9/14
قیمت: 62.45 تاریخ: 11/24
قیمت: 62.59 تاریخ: 11/21
قیمت: 62.79 تاریخ: 11/20
قیمت: 64.81 تاریخ: 11/19
قیمت: 65.51 تاریخ: 11/18
قیمت: 66.86 تاریخ: 11/17
قیمت: 67.62 تاریخ: 11/14
قیمت: 68.58 تاریخ: 11/13
قیمت: 69.65 تاریخ: 11/12
قیمت: 69.05 تاریخ: 11/11
قیمت: 69.02 تاریخ: 11/10
قیمت: 69.46 تاریخ: 11/7
قیمت: 70.52 تاریخ: 11/6
قیمت: 70.42 تاریخ: 11/5
قیمت: 70.53 تاریخ: 11/4
قیمت: 69.96 تاریخ: 11/3
قیمت: 69.03 تاریخ: 10/30
قیمت: 68.61 تاریخ: 10/29
قیمت: 69.31 تاریخ: 10/28
قیمت: 69.38 تاریخ: 10/27
قیمت: 69.15 تاریخ: 10/26
قیمت: 70.26 تاریخ: 10/23
قیمت: 69.87 تاریخ: 10/22
قیمت: 69.26 تاریخ: 10/21
قیمت: 69.2 تاریخ: 10/20
قیمت: 68.82 تاریخ: 10/19
قیمت: 67.78 تاریخ: 10/16
قیمت: 67.62 تاریخ: 10/15
قیمت: 68.07 تاریخ: 10/14
قیمت: 67.84 تاریخ: 10/13
قیمت: 66.57 تاریخ: 10/12
قیمت: 66.87 تاریخ: 10/10
قیمت: 66.87 تاریخ: 10/9
قیمت: 66.72 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.44 تاریخ: 10/6
قیمت: 67.02 تاریخ: 10/4
قیمت: 65.25 تاریخ: 10/2
قیمت: 64.6 تاریخ: 9/30
قیمت: 64.56 تاریخ: 9/29
قیمت: 63.8 تاریخ: 9/28
قیمت: 63.41 تاریخ: 9/27
قیمت: 63.23 تاریخ: 9/25
قیمت: 63.31 تاریخ: 9/23
قیمت: 62.44 تاریخ: 9/22
قیمت: 64.63 تاریخ: 9/21
قیمت: 64.69 تاریخ: 9/20
قیمت: 63.4 تاریخ: 9/18
قیمت: 62.2 تاریخ: 9/16
قیمت: 61.22 تاریخ: 9/15
قیمت: 62.86 تاریخ: 9/14
قیمت: 62.45
.: قیمت روزانه نفت خام برنت موعددار - تک محموله :.
(دلار در بشکه)
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۶۲.۳۵دریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۶۲.۹۹دریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 62.35 تاریخ: 11/21
قیمت: 62.99 تاریخ: 11/20
قیمت: 64.11 تاریخ: 11/19
قیمت: 65.4 تاریخ: 11/18
قیمت: 66.53 تاریخ: 11/17
قیمت: 67.79 تاریخ: 11/14
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/13
قیمت: 68.53 تاریخ: 11/12
قیمت: 67.95 تاریخ: 11/11
قیمت: 67.84 تاریخ: 11/10
قیمت: 68.45 تاریخ: 11/7
قیمت: 69.92 تاریخ: 11/6
قیمت: 70.52 تاریخ: 11/5
قیمت: 69.91 تاریخ: 11/4
قیمت: 70 تاریخ: 11/3
قیمت: 69.56 تاریخ: 10/30
قیمت: 68.49 تاریخ: 10/29
قیمت: 69.34 تاریخ: 10/28
قیمت: 69.1 تاریخ: 10/27
قیمت: 69.48 تاریخ: 10/26
قیمت: 70.36 تاریخ: 10/23
قیمت: 69.97 تاریخ: 10/22
قیمت: 70.67 تاریخ: 10/21
قیمت: 69.9 تاریخ: 10/20
قیمت: 69.11 تاریخ: 10/19
قیمت: 68.44 تاریخ: 10/16
قیمت: 68.19 تاریخ: 10/15
قیمت: 68.8 تاریخ: 10/14
قیمت: 68.08 تاریخ: 10/13
قیمت: 66.68 تاریخ: 10/12
قیمت: 66.4 تاریخ: 10/10
قیمت: 66.4 تاریخ: 10/9
قیمت: 66.06 تاریخ: 10/7
قیمت: 65.95 تاریخ: 10/6
قیمت: 64.22 تاریخ: 10/4
قیمت: 64.22 تاریخ: 10/2
قیمت: 64.39 تاریخ: 9/30
قیمت: 64.31 تاریخ: 9/29
قیمت: 63.39 تاریخ: 9/28
قیمت: 63.88 تاریخ: 9/27
قیمت: 63.65 تاریخ: 9/25
قیمت: 63.63 تاریخ: 9/23
قیمت: 63.31 تاریخ: 9/22
قیمت: 64.63 تاریخ: 9/21
قیمت: 65.3 تاریخ: 9/20
قیمت: 62.88 تاریخ: 9/18
قیمت: 62.42 تاریخ: 9/16
قیمت: 62.03 تاریخ: 9/15
قیمت: 63.3 تاریخ: 9/14
قیمت: 63.36 تاریخ: 11/24
قیمت: 62.35 تاریخ: 11/21
قیمت: 62.99 تاریخ: 11/20
قیمت: 64.11 تاریخ: 11/19
قیمت: 65.4 تاریخ: 11/18
قیمت: 66.53 تاریخ: 11/17
قیمت: 67.79 تاریخ: 11/14
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/13
قیمت: 68.53 تاریخ: 11/12
قیمت: 67.95 تاریخ: 11/11
قیمت: 67.84 تاریخ: 11/10
قیمت: 68.45 تاریخ: 11/7
قیمت: 69.92 تاریخ: 11/6
قیمت: 70.52 تاریخ: 11/5
قیمت: 69.91 تاریخ: 11/4
قیمت: 70 تاریخ: 11/3
قیمت: 69.56 تاریخ: 10/30
قیمت: 68.49 تاریخ: 10/29
قیمت: 69.34 تاریخ: 10/28
قیمت: 69.1 تاریخ: 10/27
قیمت: 69.48 تاریخ: 10/26
قیمت: 70.36 تاریخ: 10/23
قیمت: 69.97 تاریخ: 10/22
قیمت: 70.67 تاریخ: 10/21
قیمت: 69.9 تاریخ: 10/20
قیمت: 69.11 تاریخ: 10/19
قیمت: 68.44 تاریخ: 10/16
قیمت: 68.19 تاریخ: 10/15
قیمت: 68.8 تاریخ: 10/14
قیمت: 68.08 تاریخ: 10/13
قیمت: 66.68 تاریخ: 10/12
قیمت: 66.4 تاریخ: 10/10
قیمت: 66.4 تاریخ: 10/9
قیمت: 66.06 تاریخ: 10/7
قیمت: 65.95 تاریخ: 10/6
قیمت: 64.22 تاریخ: 10/4
قیمت: 64.22 تاریخ: 10/2
قیمت: 64.39 تاریخ: 9/30
قیمت: 64.31 تاریخ: 9/29
قیمت: 63.39 تاریخ: 9/28
قیمت: 63.88 تاریخ: 9/27
قیمت: 63.65 تاریخ: 9/25
قیمت: 63.63 تاریخ: 9/23
قیمت: 63.31 تاریخ: 9/22
قیمت: 64.63 تاریخ: 9/21
قیمت: 65.3 تاریخ: 9/20
قیمت: 62.88 تاریخ: 9/18
قیمت: 62.42 تاریخ: 9/16
قیمت: 62.03 تاریخ: 9/15
قیمت: 63.3 تاریخ: 9/14
قیمت: 63.36
.: قیمت روزانه نفت خام دوبی - تک محموله :.
(دلار در بشکه)
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۶۰.۴۸دریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۶۱.۱۱دریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 60.48 تاریخ: 11/21
قیمت: 61.11 تاریخ: 11/20
قیمت: 62.15 تاریخ: 11/19
قیمت: 64.1 تاریخ: 11/18
قیمت: 64.27 تاریخ: 11/17
قیمت: 65.05 تاریخ: 11/14
قیمت: 67.06 تاریخ: 11/13
قیمت: 66.17 تاریخ: 11/12
قیمت: 65.85 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.28 تاریخ: 11/10
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/7
قیمت: 67.39 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.99 تاریخ: 11/5
قیمت: 66.76 تاریخ: 11/4
قیمت: 66.45 تاریخ: 11/3
قیمت: 66.07 تاریخ: 10/30
قیمت: 65.79 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.46 تاریخ: 10/28
قیمت: 66.33 تاریخ: 10/27
قیمت: 67.05 تاریخ: 10/26
قیمت: 67 تاریخ: 10/23
قیمت: 66.17 تاریخ: 10/22
قیمت: 66.36 تاریخ: 10/21
قیمت: 66.41 تاریخ: 10/20
قیمت: 65.38 تاریخ: 10/19
قیمت: 65.02 تاریخ: 10/16
قیمت: 65.2 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.29 تاریخ: 10/14
قیمت: 64.07 تاریخ: 10/13
قیمت: 64.29 تاریخ: 10/12
قیمت: 64.38 تاریخ: 10/10
قیمت: 64.38 تاریخ: 10/9
قیمت: 64 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.06 تاریخ: 10/6
قیمت: 62.67 تاریخ: 10/4
قیمت: 62.49 تاریخ: 10/2
قیمت: 62.3 تاریخ: 9/30
قیمت: 61.73 تاریخ: 9/29
قیمت: 61.41 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.25 تاریخ: 9/27
قیمت: 61.11 تاریخ: 9/25
قیمت: 60.24 تاریخ: 9/23
قیمت: 61.29 تاریخ: 9/22
قیمت: 62.56 تاریخ: 9/21
قیمت: 60.85 تاریخ: 9/20
قیمت: 60.18 تاریخ: 9/18
قیمت: 59.47 تاریخ: 9/16
قیمت: 60.62 تاریخ: 9/15
قیمت: 60 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.89 تاریخ: 11/24
قیمت: 60.48 تاریخ: 11/21
قیمت: 61.11 تاریخ: 11/20
قیمت: 62.15 تاریخ: 11/19
قیمت: 64.1 تاریخ: 11/18
قیمت: 64.27 تاریخ: 11/17
قیمت: 65.05 تاریخ: 11/14
قیمت: 67.06 تاریخ: 11/13
قیمت: 66.17 تاریخ: 11/12
قیمت: 65.85 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.28 تاریخ: 11/10
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/7
قیمت: 67.39 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.99 تاریخ: 11/5
قیمت: 66.76 تاریخ: 11/4
قیمت: 66.45 تاریخ: 11/3
قیمت: 66.07 تاریخ: 10/30
قیمت: 65.79 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.46 تاریخ: 10/28
قیمت: 66.33 تاریخ: 10/27
قیمت: 67.05 تاریخ: 10/26
قیمت: 67 تاریخ: 10/23
قیمت: 66.17 تاریخ: 10/22
قیمت: 66.36 تاریخ: 10/21
قیمت: 66.41 تاریخ: 10/20
قیمت: 65.38 تاریخ: 10/19
قیمت: 65.02 تاریخ: 10/16
قیمت: 65.2 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.29 تاریخ: 10/14
قیمت: 64.07 تاریخ: 10/13
قیمت: 64.29 تاریخ: 10/12
قیمت: 64.38 تاریخ: 10/10
قیمت: 64.38 تاریخ: 10/9
قیمت: 64 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.06 تاریخ: 10/6
قیمت: 62.67 تاریخ: 10/4
قیمت: 62.49 تاریخ: 10/2
قیمت: 62.3 تاریخ: 9/30
قیمت: 61.73 تاریخ: 9/29
قیمت: 61.41 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.25 تاریخ: 9/27
قیمت: 61.11 تاریخ: 9/25
قیمت: 60.24 تاریخ: 9/23
قیمت: 61.29 تاریخ: 9/22
قیمت: 62.56 تاریخ: 9/21
قیمت: 60.85 تاریخ: 9/20
قیمت: 60.18 تاریخ: 9/18
قیمت: 59.47 تاریخ: 9/16
قیمت: 60.62 تاریخ: 9/15
قیمت: 60 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.89
.: قیمت روزانه گازوئیل در بازار نایمکس :.
(دلار در گالن)
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۱.۸۴دریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۱.۸۶دریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 1.84 تاریخ: 11/21
قیمت: 1.86 تاریخ: 11/20
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/19
قیمت: 1.93 تاریخ: 11/18
قیمت: 1.99 تاریخ: 11/17
قیمت: 2.02 تاریخ: 11/14
قیمت: 2.05 تاریخ: 11/13
قیمت: 2.09 تاریخ: 11/12
قیمت: 2.07 تاریخ: 11/11
قیمت: 2.07 تاریخ: 11/10
قیمت: 2.11 تاریخ: 11/7
قیمت: 2.14 تاریخ: 11/6
قیمت: 2.12 تاریخ: 11/5
قیمت: 2.11 تاریخ: 11/4
قیمت: 2.09 تاریخ: 11/3
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/30
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/29
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/28
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/27
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/26
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/23
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/22
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/21
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/20
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/19
قیمت: 2.05 تاریخ: 10/16
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/15
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/14
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/13
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/12
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/10
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/9
قیمت: 2.05 تاریخ: 10/7
قیمت: 2.04 تاریخ: 10/6
قیمت: 2.04 تاریخ: 10/4
قیمت: 1.97 تاریخ: 10/2
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/30
قیمت: 1.94 تاریخ: 9/29
قیمت: 1.94 تاریخ: 9/28
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/27
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/25
قیمت: 1.91 تاریخ: 9/23
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/22
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/21
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/20
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/18
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/16
قیمت: 1.86 تاریخ: 9/15
قیمت: 1.91 تاریخ: 9/14
قیمت: 1.9 تاریخ: 11/24
قیمت: 1.84 تاریخ: 11/21
قیمت: 1.86 تاریخ: 11/20
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/19
قیمت: 1.93 تاریخ: 11/18
قیمت: 1.99 تاریخ: 11/17
قیمت: 2.02 تاریخ: 11/14
قیمت: 2.05 تاریخ: 11/13
قیمت: 2.09 تاریخ: 11/12
قیمت: 2.07 تاریخ: 11/11
قیمت: 2.07 تاریخ: 11/10
قیمت: 2.11 تاریخ: 11/7
قیمت: 2.14 تاریخ: 11/6
قیمت: 2.12 تاریخ: 11/5
قیمت: 2.11 تاریخ: 11/4
قیمت: 2.09 تاریخ: 11/3
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/30
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/29
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/28
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/27
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/26
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/23
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/22
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/21
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/20
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/19
قیمت: 2.05 تاریخ: 10/16
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/15
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/14
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/13
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/12
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/10
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/9
قیمت: 2.05 تاریخ: 10/7
قیمت: 2.04 تاریخ: 10/6
قیمت: 2.04 تاریخ: 10/4
قیمت: 1.97 تاریخ: 10/2
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/30
قیمت: 1.94 تاریخ: 9/29
قیمت: 1.94 تاریخ: 9/28
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/27
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/25
قیمت: 1.91 تاریخ: 9/23
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/22
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/21
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/20
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/18
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/16
قیمت: 1.86 تاریخ: 9/15
قیمت: 1.91 تاریخ: 9/14
قیمت: 1.9
.: قیمت روزانه بنزین در بازار نایمکس :.
(دلار در گالن)
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۱.۶۸دریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۱.۷۰دریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 1.68 تاریخ: 11/21
قیمت: 1.7 تاریخ: 11/20
قیمت: 1.77 تاریخ: 11/19
قیمت: 1.77 تاریخ: 11/18
قیمت: 1.81 تاریخ: 11/17
قیمت: 1.85 تاریخ: 11/14
قیمت: 1.87 تاریخ: 11/13
قیمت: 1.9 تاریخ: 11/12
قیمت: 1.91 تاریخ: 11/11
قیمت: 1.9 تاریخ: 11/10
قیمت: 1.94 تاریخ: 11/7
قیمت: 1.94 تاریخ: 11/6
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/5
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/4
قیمت: 1.91 تاریخ: 11/3
قیمت: 1.88 تاریخ: 10/30
قیمت: 1.86 تاریخ: 10/29
قیمت: 1.88 تاریخ: 10/28
قیمت: 1.86 تاریخ: 10/27
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/26
قیمت: 1.85 تاریخ: 10/23
قیمت: 1.85 تاریخ: 10/22
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/21
قیمت: 1.83 تاریخ: 10/20
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/19
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/16
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/15
قیمت: 1.81 تاریخ: 10/14
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/13
قیمت: 1.76 تاریخ: 10/12
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/10
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/9
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/7
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/6
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/4
قیمت: 1.76 تاریخ: 10/2
قیمت: 1.75 تاریخ: 9/30
قیمت: 1.74 تاریخ: 9/29
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/28
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/27
قیمت: 1.66 تاریخ: 9/25
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/23
قیمت: 1.65 تاریخ: 9/22
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/21
قیمت: 1.73 تاریخ: 9/20
قیمت: 1.72 تاریخ: 9/18
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/16
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/15
قیمت: 1.72 تاریخ: 9/14
قیمت: 1.69 تاریخ: 11/24
قیمت: 1.68 تاریخ: 11/21
قیمت: 1.7 تاریخ: 11/20
قیمت: 1.77 تاریخ: 11/19
قیمت: 1.77 تاریخ: 11/18
قیمت: 1.81 تاریخ: 11/17
قیمت: 1.85 تاریخ: 11/14
قیمت: 1.87 تاریخ: 11/13
قیمت: 1.9 تاریخ: 11/12
قیمت: 1.91 تاریخ: 11/11
قیمت: 1.9 تاریخ: 11/10
قیمت: 1.94 تاریخ: 11/7
قیمت: 1.94 تاریخ: 11/6
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/5
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/4
قیمت: 1.91 تاریخ: 11/3
قیمت: 1.88 تاریخ: 10/30
قیمت: 1.86 تاریخ: 10/29
قیمت: 1.88 تاریخ: 10/28
قیمت: 1.86 تاریخ: 10/27
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/26
قیمت: 1.85 تاریخ: 10/23
قیمت: 1.85 تاریخ: 10/22
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/21
قیمت: 1.83 تاریخ: 10/20
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/19
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/16
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/15
قیمت: 1.81 تاریخ: 10/14
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/13
قیمت: 1.76 تاریخ: 10/12
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/10
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/9
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/7
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/6
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/4
قیمت: 1.76 تاریخ: 10/2
قیمت: 1.75 تاریخ: 9/30
قیمت: 1.74 تاریخ: 9/29
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/28
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/27
قیمت: 1.66 تاریخ: 9/25
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/23
قیمت: 1.65 تاریخ: 9/22
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/21
قیمت: 1.73 تاریخ: 9/20
قیمت: 1.72 تاریخ: 9/18
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/16
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/15
قیمت: 1.72 تاریخ: 9/14
قیمت: 1.69
.: قیمت روزانه گاز طبیعی در بازار نایمکس :.
(دلار در هر میلیون BTU)
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۲.۵۵دریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۲.۵۸دریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 2.55 تاریخ: 11/21
قیمت: 2.58 تاریخ: 11/20
قیمت: 2.7 تاریخ: 11/19
قیمت: 2.7 تاریخ: 11/18
قیمت: 2.76 تاریخ: 11/17
قیمت: 2.75 تاریخ: 11/14
قیمت: 2.85 تاریخ: 11/13
قیمت: 2.86 تاریخ: 11/12
قیمت: 3 تاریخ: 11/11
قیمت: 3.2 تاریخ: 11/10
قیمت: 3.63 تاریخ: 11/7
قیمت: 3.51 تاریخ: 11/6
قیمت: 3.45 تاریخ: 11/5
قیمت: 3.51 تاریخ: 11/4
قیمت: 3.44 تاریخ: 11/3
قیمت: 3.22 تاریخ: 10/30
قیمت: 3.19 تاریخ: 10/29
قیمت: 3.19 تاریخ: 10/28
قیمت: 3.23 تاریخ: 10/27
قیمت: 3.13 تاریخ: 10/26
قیمت: 3.2 تاریخ: 10/23
قیمت: 3.2 تاریخ: 10/22
قیمت: 3.08 تاریخ: 10/21
قیمت: 2.91 تاریخ: 10/20
قیمت: 2.92 تاریخ: 10/19
قیمت: 2.84 تاریخ: 10/16
قیمت: 2.8 تاریخ: 10/15
قیمت: 2.88 تاریخ: 10/14
قیمت: 3.01 تاریخ: 10/13
قیمت: 3.06 تاریخ: 10/12
قیمت: 2.95 تاریخ: 10/10
قیمت: 2.95 تاریخ: 10/9
قیمت: 2.91 تاریخ: 10/7
قیمت: 2.74 تاریخ: 10/6
قیمت: 2.64 تاریخ: 10/4
قیمت: 2.67 تاریخ: 10/2
قیمت: 2.6 تاریخ: 9/30
قیمت: 2.64 تاریخ: 9/29
قیمت: 2.7 تاریخ: 9/28
قیمت: 2.75 تاریخ: 9/27
قیمت: 2.61 تاریخ: 9/25
قیمت: 2.68 تاریخ: 9/23
قیمت: 2.72 تاریخ: 9/22
قیمت: 2.68 تاریخ: 9/21
قیمت: 2.83 تاریخ: 9/20
قیمت: 2.77 تاریخ: 9/18
قیمت: 2.76 تاریخ: 9/16
قیمت: 2.92 تاریخ: 9/15
قیمت: 2.91 تاریخ: 9/14
قیمت: 2.99 تاریخ: 11/24
قیمت: 2.55 تاریخ: 11/21
قیمت: 2.58 تاریخ: 11/20
قیمت: 2.7 تاریخ: 11/19
قیمت: 2.7 تاریخ: 11/18
قیمت: 2.76 تاریخ: 11/17
قیمت: 2.75 تاریخ: 11/14
قیمت: 2.85 تاریخ: 11/13
قیمت: 2.86 تاریخ: 11/12
قیمت: 3 تاریخ: 11/11
قیمت: 3.2 تاریخ: 11/10
قیمت: 3.63 تاریخ: 11/7
قیمت: 3.51 تاریخ: 11/6
قیمت: 3.45 تاریخ: 11/5
قیمت: 3.51 تاریخ: 11/4
قیمت: 3.44 تاریخ: 11/3
قیمت: 3.22 تاریخ: 10/30
قیمت: 3.19 تاریخ: 10/29
قیمت: 3.19 تاریخ: 10/28
قیمت: 3.23 تاریخ: 10/27
قیمت: 3.13 تاریخ: 10/26
قیمت: 3.2 تاریخ: 10/23
قیمت: 3.2 تاریخ: 10/22
قیمت: 3.08 تاریخ: 10/21
قیمت: 2.91 تاریخ: 10/20
قیمت: 2.92 تاریخ: 10/19
قیمت: 2.84 تاریخ: 10/16
قیمت: 2.8 تاریخ: 10/15
قیمت: 2.88 تاریخ: 10/14
قیمت: 3.01 تاریخ: 10/13
قیمت: 3.06 تاریخ: 10/12
قیمت: 2.95 تاریخ: 10/10
قیمت: 2.95 تاریخ: 10/9
قیمت: 2.91 تاریخ: 10/7
قیمت: 2.74 تاریخ: 10/6
قیمت: 2.64 تاریخ: 10/4
قیمت: 2.67 تاریخ: 10/2
قیمت: 2.6 تاریخ: 9/30
قیمت: 2.64 تاریخ: 9/29
قیمت: 2.7 تاریخ: 9/28
قیمت: 2.75 تاریخ: 9/27
قیمت: 2.61 تاریخ: 9/25
قیمت: 2.68 تاریخ: 9/23
قیمت: 2.72 تاریخ: 9/22
قیمت: 2.68 تاریخ: 9/21
قیمت: 2.83 تاریخ: 9/20
قیمت: 2.77 تاریخ: 9/18
قیمت: 2.76 تاریخ: 9/16
قیمت: 2.92 تاریخ: 9/15
قیمت: 2.91 تاریخ: 9/14
قیمت: 2.99
.: قیمت روزانه گاز طبیعی در بازار انگلستان :.
(دلار در هر میلیون BTU)
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۶.۹۷دریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۶.۹۴دریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 6.97 تاریخ: 11/21
قیمت: 6.94 تاریخ: 11/20
قیمت: 6.87 تاریخ: 11/19
قیمت: 7.16 تاریخ: 11/18
قیمت: 6.95 تاریخ: 11/17
قیمت: 6.83 تاریخ: 11/14
قیمت: 7.12 تاریخ: 11/13
قیمت: 7.14 تاریخ: 11/12
قیمت: 6.93 تاریخ: 11/11
قیمت: 6.73 تاریخ: 11/10
قیمت: 6.78 تاریخ: 11/7
قیمت: 7 تاریخ: 11/6
قیمت: 6.93 تاریخ: 11/5
قیمت: 6.86 تاریخ: 11/4
قیمت: 6.96 تاریخ: 11/3
قیمت: 7.14 تاریخ: 10/30
قیمت: 6.96 تاریخ: 10/29
قیمت: 6.96 تاریخ: 10/28
قیمت: 7.03 تاریخ: 10/27
قیمت: 7.29 تاریخ: 10/26
قیمت: 7.26 تاریخ: 10/23
قیمت: 7.63 تاریخ: 10/22
قیمت: 7.32 تاریخ: 10/21
قیمت: 7.42 تاریخ: 10/20
قیمت: 7.37 تاریخ: 10/19
قیمت: 7.19 تاریخ: 10/16
قیمت: 7.17 تاریخ: 10/15
قیمت: 7.35 تاریخ: 10/14
قیمت: 7.42 تاریخ: 10/13
قیمت: 7.49 تاریخ: 10/12
قیمت: 7.62 تاریخ: 10/10
قیمت: 7.62 تاریخ: 10/9
قیمت: 7.57 تاریخ: 10/7
قیمت: 7.37 تاریخ: 10/6
قیمت: 7.59 تاریخ: 10/4
قیمت: 7.61 تاریخ: 10/2
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/30
قیمت: 8.07 تاریخ: 9/29
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/28
قیمت: 8.01 تاریخ: 9/27
قیمت: 8.22 تاریخ: 9/25
قیمت: 8.38 تاریخ: 9/23
قیمت: 8.06 تاریخ: 9/22
قیمت: 8.85 تاریخ: 9/21
قیمت: 8 تاریخ: 9/20
قیمت: 7.82 تاریخ: 9/18
قیمت: 7.96 تاریخ: 9/16
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/15
قیمت: 8.02 تاریخ: 9/14
قیمت: 8.03 تاریخ: 11/24
قیمت: 6.97 تاریخ: 11/21
قیمت: 6.94 تاریخ: 11/20
قیمت: 6.87 تاریخ: 11/19
قیمت: 7.16 تاریخ: 11/18
قیمت: 6.95 تاریخ: 11/17
قیمت: 6.83 تاریخ: 11/14
قیمت: 7.12 تاریخ: 11/13
قیمت: 7.14 تاریخ: 11/12
قیمت: 6.93 تاریخ: 11/11
قیمت: 6.73 تاریخ: 11/10
قیمت: 6.78 تاریخ: 11/7
قیمت: 7 تاریخ: 11/6
قیمت: 6.93 تاریخ: 11/5
قیمت: 6.86 تاریخ: 11/4
قیمت: 6.96 تاریخ: 11/3
قیمت: 7.14 تاریخ: 10/30
قیمت: 6.96 تاریخ: 10/29
قیمت: 6.96 تاریخ: 10/28
قیمت: 7.03 تاریخ: 10/27
قیمت: 7.29 تاریخ: 10/26
قیمت: 7.26 تاریخ: 10/23
قیمت: 7.63 تاریخ: 10/22
قیمت: 7.32 تاریخ: 10/21
قیمت: 7.42 تاریخ: 10/20
قیمت: 7.37 تاریخ: 10/19
قیمت: 7.19 تاریخ: 10/16
قیمت: 7.17 تاریخ: 10/15
قیمت: 7.35 تاریخ: 10/14
قیمت: 7.42 تاریخ: 10/13
قیمت: 7.49 تاریخ: 10/12
قیمت: 7.62 تاریخ: 10/10
قیمت: 7.62 تاریخ: 10/9
قیمت: 7.57 تاریخ: 10/7
قیمت: 7.37 تاریخ: 10/6
قیمت: 7.59 تاریخ: 10/4
قیمت: 7.61 تاریخ: 10/2
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/30
قیمت: 8.07 تاریخ: 9/29
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/28
قیمت: 8.01 تاریخ: 9/27
قیمت: 8.22 تاریخ: 9/25
قیمت: 8.38 تاریخ: 9/23
قیمت: 8.06 تاریخ: 9/22
قیمت: 8.85 تاریخ: 9/21
قیمت: 8 تاریخ: 9/20
قیمت: 7.82 تاریخ: 9/18
قیمت: 7.96 تاریخ: 9/16
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/15
قیمت: 8.02 تاریخ: 9/14
قیمت: 8.03
.: قیمت روزانه سبد اوپک :.
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶۶۴.۸۹دلار در بشکهدریافت فایل
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶۶۵.۷۰دلار در بشکهدریافت فایل
تاریخ: 11/17
قیمت: 64.89 تاریخ: 11/16
قیمت: 65.7 تاریخ: 11/13
قیمت: 67.05 تاریخ: 11/12
قیمت: 66.83 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.28 تاریخ: 11/10
قیمت: 66.6 تاریخ: 11/9
قیمت: 67.6 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.94 تاریخ: 11/5
قیمت: 68.46 تاریخ: 11/4
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/2
قیمت: 66.89 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.48 تاریخ: 10/28
قیمت: 67.2 تاریخ: 10/27
قیمت: 67.07 تاریخ: 10/26
قیمت: 67.54 تاریخ: 10/25
قیمت: 67.78 تاریخ: 10/22
قیمت: 67.17 تاریخ: 10/21
قیمت: 67.38 تاریخ: 10/20
قیمت: 67.24 تاریخ: 10/19
قیمت: 66.39 تاریخ: 10/18
قیمت: 65.85 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.86 تاریخ: 10/14
قیمت: 66.13 تاریخ: 10/13
قیمت: 65.13 تاریخ: 10/12
قیمت: 64.84 تاریخ: 10/8
قیمت: 64.47 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.17 تاریخ: 10/6
قیمت: 64.24 تاریخ: 10/5
قیمت: 63.07 تاریخ: 10/1
قیمت: 62.66 تاریخ: 9/29
قیمت: 62.16 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.72 تاریخ: 9/27
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/24
قیمت: 61.48 تاریخ: 9/23
قیمت: 60.87 تاریخ: 9/22
قیمت: 61.5 تاریخ: 9/21
قیمت: 62.75 تاریخ: 9/20
قیمت: 61.94 تاریخ: 9/17
قیمت: 61.03 تاریخ: 9/16
قیمت: 60.12 تاریخ: 9/15
قیمت: 60.73 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.87 تاریخ: 9/13
قیمت: 61.45 تاریخ: 9/10
قیمت: 61.71 تاریخ: 9/9
قیمت: 61.06 تاریخ: 9/8
قیمت: 61.14 تاریخ: 9/7
قیمت: 61.31 تاریخ: 9/6
قیمت: 61.51 تاریخ: 9/3
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/2
قیمت: 61.14 تاریخ: 11/17
قیمت: 64.89 تاریخ: 11/16
قیمت: 65.7 تاریخ: 11/13
قیمت: 67.05 تاریخ: 11/12
قیمت: 66.83 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.28 تاریخ: 11/10
قیمت: 66.6 تاریخ: 11/9
قیمت: 67.6 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.94 تاریخ: 11/5
قیمت: 68.46 تاریخ: 11/4
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/2
قیمت: 66.89 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.48 تاریخ: 10/28
قیمت: 67.2 تاریخ: 10/27
قیمت: 67.07 تاریخ: 10/26
قیمت: 67.54 تاریخ: 10/25
قیمت: 67.78 تاریخ: 10/22
قیمت: 67.17 تاریخ: 10/21
قیمت: 67.38 تاریخ: 10/20
قیمت: 67.24 تاریخ: 10/19
قیمت: 66.39 تاریخ: 10/18
قیمت: 65.85 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.86 تاریخ: 10/14
قیمت: 66.13 تاریخ: 10/13
قیمت: 65.13 تاریخ: 10/12
قیمت: 64.84 تاریخ: 10/8
قیمت: 64.47 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.17 تاریخ: 10/6
قیمت: 64.24 تاریخ: 10/5
قیمت: 63.07 تاریخ: 10/1
قیمت: 62.66 تاریخ: 9/29
قیمت: 62.16 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.72 تاریخ: 9/27
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/24
قیمت: 61.48 تاریخ: 9/23
قیمت: 60.87 تاریخ: 9/22
قیمت: 61.5 تاریخ: 9/21
قیمت: 62.75 تاریخ: 9/20
قیمت: 61.94 تاریخ: 9/17
قیمت: 61.03 تاریخ: 9/16
قیمت: 60.12 تاریخ: 9/15
قیمت: 60.73 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.87 تاریخ: 9/13
قیمت: 61.45 تاریخ: 9/10
قیمت: 61.71 تاریخ: 9/9
قیمت: 61.06 تاریخ: 9/8
قیمت: 61.14 تاریخ: 9/7
قیمت: 61.31 تاریخ: 9/6
قیمت: 61.51 تاریخ: 9/3
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/2
قیمت: 61.14
شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي با ۱۲ شرکت معتبر دنيا همکاري مي‌کند
اسماعيل قنبري درباره برنامه‌هاي سال آينده شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي گفت: عمده برنامه‌هاي اين شرکت در سال ۹۷ پيرامون سه محور همکاري مشترک با صنعت؛ فعاليت‌هاي صنعت محور و تقاضا محور در بخش‌هاي فرآيند، کاتاليست و موادشيميايي و خدمات فني پژوهشي و ادامه فعاليت‌هاي پژوهشي در توسعه و گسترش مرزهاي دانش به منظور دستيابي به دانش‌هاي فني جديد، ارتقا و بهبود دانش‌هاي فني مهندسي موجود خواهد بود ...
سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت و گاز ۳۲ درصد تعيين شد
سقف درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۹۷ افزايش يافت

پایگاه اطلاع رسانی
دفتر مقام معظم رهبری

ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی
دولت

ورود به سایت

سایت رسمی
وزارت نفت

ورود به سایت

سایت رسمی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ورود به سایت

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900