کتاب

سرمايه گذاري و تأمين مالي پروژه هاي نفت و گاز

با توجه به نیاز شدید بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی به سرمايه‌گذاری تا سال ۱۴۰۳ ارائه روشی برای تامین و تخصیص کارآمد منابع مالی برای پروژه‌ها نیز ضرورتی انکارناپذیر می‌نماید. تامین مالی مهمترین و اساسي‌ترين مشکل پیشروی صنعت نفت است و با‌توجه به سهم چشمگ ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
سرمايه گذاري و تأمين مالي پروژه هاي نفت و گاز

ذخاير و چشم انداز توليد نفت در عربستان سعودي

عربستان سعودي سال هاست كه هم از نظر ميزان ذخاير نفت مرسوم و هم از نظر ميزان ظرفيت توليد نفت, در رتبه اول جهاني قرار دارد. بنابراين پاسخ به اين سوال كه اين كشور تا چه اندازه مي تواند ظرفيت توليد نفت خود را افزايش دهد و تا چه حد مي تواند نياز بازار نفت ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
ذخاير و چشم انداز توليد نفت در عربستان سعودي

راهنماي (هندبوك) مديريت پروژه هاي نفت, گاز و پتروشيمي

كتاب راهنماي مديريت پروژه هاي نفت و گاز مجموعه اي است از مباحث مورد نياز مديران پروژه هاي كشور بصورت عام ومديران پروژه هاي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي به صورت خاص.
اين كتاب شامل مباحثي از قبيل چگونگي مذاكره تا روش هاي تأمين مالي, نحوه انعقاد قرارداد ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
راهنماي (هندبوك) مديريت پروژه هاي نفت, گاز و پتروشيمي

نفت دلار طلا

توجه به ابعاد سه جانبه نفت, دلار و طلا و به خصوص روابط طلا و نفت از جمله موارد جذاب در بازارهاي مالي بين المللي و مطالعات كاربردي بوده و سهم قابل توجهي را به خصوص متعاقب بروز بحران مالي و اعتباري اخير به خود اختصاص داده است.
اين كتاب بنا به ملاحظا ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
نفت دلار طلا

جمهوري آذربايجان

جمهوري آذربايجان يكي از كشورهاي مهم حوزه درياي خزر مي باشد. اين كشور در همسايگي جمهوري اسلامي ايران واقع شده و داراي اشتراكات فراوان فرهنگي, ديني, قوميتي و زباني با ملت ايران مي باشد. ارتباط با اين جمهوري نوظهور در سياست بين الملل و همسايگي با توجه به ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
جمهوري آذربايجان

شركت هاي نفتي برتر و مديريت منابع انساني

اﯾﻦ کتاب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮﺑﺮداري ﯾﺎ ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺎن شركت هاي ﻧﻔﺘﯽ، ﮔﺎزي و ﭘﺘﺮوﺷ ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
شركت هاي نفتي برتر و مديريت منابع انساني
<< بعدي صفحه ۱ از ۱۹ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900