کتاب

قيمت گذاري در قراردادهاي بين المللي (آزادسازي، تئوري ها و مكانيسم ها)

طي دو دهه اخير، قيمت¬گذاري گاز تحولات زيادي را به خود ديده است. مؤلفه‏ها و متغيرهاي منطقه¬اي و همچنين خواص فيزيكي گاز تأثير زيادي بر قيمت گاز و مكانيسم‏هاي قيمت¬گذاري آن داشته است. مكانيسم¬هاي قيمت¬گذاري گاز، مكانيسم‏هاي منحصربه‌فردي است كه به‌شدت متأ ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
قيمت گذاري در قراردادهاي بين المللي (آزادسازي، تئوري ها و مكانيسم ها)

اوج توليد نفت

نظرات مختلفي در مورد احتمال وقوع يا قريب‏الوقوع بودن اوج توليد نفت وجود دارد که سبب شده بحث‌وجدل بسياري در مورد افت توليد نفت جهان به وجود آيد. در يك سمت «بدبينان» قرار دارند كه پيش‏بيني آنها حاکي از به وقوع پيوستن يا قريب‏الوقوع بودن اوج توليد نفت جه ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
اوج توليد نفت

مدلسازي شبكه انرژي بر مبناي مدل بهينه‌سازي جريان انرژي

توسعه اقتصادي پايدار بستگي زيادي به كارآيي بخش انرژي هم از ديد اقتصادي و هم از ديد فني دارد. توسعة تكنولوژي‌هاي نوين انرژي و به كارگيري آنها در زيربخش‌هاي عرضه و تقاضا داراي طبيعت بلندمدت بوده و لازم است سياستگذاري و برنامه‌ريزي انرژي در افق بلندمدت ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
مدلسازي شبكه انرژي بر مبناي مدل بهينه‌سازي جريان انرژي

نفت خام هاي غير مرسوم (Shale Oil) چشم انداز توليد و تأثير آن بر بازار جهاني نفتي

بخش قابل توجهي از منابع نفت خام باقي مانده در جهان تحت عنوان منابع نفت خام غيرمرسوم طبقه بندي مي شوند. تعريف پذيرفته شده يكساني در سطح جهان برا ي منابع غيرمرسوم در مقابل منابع مرسوم وجود ندارد. بلكه يك تعريف كلي بيان شده كه هر منبع هيدروكربني (نفت يا ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
نفت خام هاي غير مرسوم (Shale Oil) چشم انداز توليد و تأثير آن بر بازار جهاني نفتي

تأمين مالي صنعت نفت از طريق ابزارهاي مالي اسلامي

اين کتاب، با توجه به تشديد محدوديت هاي مالي عليه كشور در سالهاي اخير و عدم كفايت منابع بانكهاي داخلي به عنوان مهمترين محدوديتهاي تأمين مالي در صنعت نفت و به موجب آن، تأخير در برداشت نفت و گاز از ميادين مشترك، سعي در ارائه راهكارهاي نوين تأمين پروژه مح ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
تأمين مالي صنعت نفت از طريق ابزارهاي مالي اسلامي

مديريت استعدادها: مفاهيم، چالش ها و راهكارها

در اين کتاب، نظام مديريت استعدادها از ابعاد گوناكون مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا تعاريف مربوط به افراد با استعداد‌، معيارهاي شناسايي آنها‌، مديريت استعدادها‌، مراحل پياده‌سازي نظام مناسب مديريت استعدادها‌، طبقه‌بندي تعاريف‌، شباهت‌هاي اين نظام با ن ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
مديريت استعدادها: مفاهيم، چالش ها و راهكارها
<< بعدي صفحه ۱ از ۲۰ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900