حمایت از پایان نامه ها
معاونت آموزشي مجري تصميمات شوراي حمايت از پايان‌نامه‌هاي مقاطع تحصيلات تكميلي در رشته‌هاي مرتبط با اقتصاد انرژي, مديريت منابع انساني, مطالعات راهبردي‌ فناوري و حقوق, محيط‌زيست و توسعه پايدار در موسسه مي‌باشد.
مدارك مورد نياز
پروپزال (قبل از تاييد دانشگاه)
رزومه
فرم حمايت از پايان‌نامه‌ها
معرفي نامه از دانشگاه خطاب به معاون آموزشي موسسه جهت استفاده از طرح حمايت از پايان‌نامه‌هاي موسسه با قيد اين نكته كه "پروپوزال دانشجو پس از تصويب در موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي به تصويب دانشكده خواهد رسيد."
ذكر اين جمله در پايان‌نامه الزامي است: "اين پايان‌نامه با استفاده از طرح حمايت از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي انجام يافته است"
انتخاب يك استاد مشاور از سوي موسسه
مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي براي پايان‌نامه‌هايي كه به تصويب شوراي علمي-پژوهشي برسد يك استاد مشاور صنعتي انتخاب و به دانشجو معرفي خواهدكرد كه دانشجو مي‌بايست در كليه مراحل انجام كار با ايشان هماهنكي و همكاري نمايد.
عناوین پیشنهادي حمایت از پایان‌نامه‌ها
فرم درخواست حمايت از پايان‌نامه ها
پایان نامه های حمایت شده
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900