ریاست
پيام مديريت
انرژي بعنوان يكي از پايه‌اي‌ترين نيازهاي جوامع بشري و از چالش‌هاي قرن حاضر بوده و منابع هيدروكربوري بعنوان يكي از منابع ارزشمند انرژي است كه تا چند دهه آينده بديلي ندارد. مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي افتخار دارد كه با عنايت در حوزه مطالعات راهبردي انرژي و فن‌آوري‌هاي نوين آن بتواند با ترسيم وضعيت بازارهاي جهاني انرژي و سناريوپردازي‌هاي مناسب نقش مناسبي در هدايت تحقيقات مرتبط در عبور از چالش‌هاي ملي و بين‌المللي ايفا نموده و بتواند خدمات مناسبي براي مشتريان خود در جهت تحقق شعار توسعه‌پايدار در تحقيقات و آموزش ايفا نمايد. نقطه‌نظرات مشتريان گرامي مؤسسه چراغ راهنماي اين مؤسسه در برنامه و عمل خواهد بود.
نام: علي
نام خانوادگي: مبيني دهكردي
سمت: رئيس مؤسسه
تحصيلات: دكترا
مشاورين

 

 

     
نام: نرجس          
نام خانوادگي: سرعتي آشتياني          
تحصيلات: دانشجوي دكترا          
سمت: مشاور رياست موسسه در حوزه مطالعات راهبردي و منابع انساني          
           
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900