خبرنامه داخلی موسسه

سال هفتم – شماره ۳۶ – بهار و تابستان ۱۳۹۶

در این شماره می خوانیم:
- نهادي پيشرو وکانون شبکه بین المللی مطالعات و تحقيقات راهبردي
- مرجع منطقه اي تحليل داده هاي انرژي
- تعالي سازماني در سطح مؤسسات مشابه برتر جهاني

دریافت فایل خبرنامه تصویر روی جلد
سال هفتم – شماره ۳۶ – بهار و تابستان ۱۳۹۶

سال ششم – شماره ۳۵ – پاييز ۱۳۹۵

در این شماره می خوانیم:
- بهبود بازار نفت مستلزم پايبندي اعضاء اوپك به توافق است
- طرح جامع انرژي مرجع تصميم سازي مسائل كلان انرژي كشور
- نشست كشورهاي عضو و غير عضو اوپك پيام مثبتي به جهان مخابره كرد

دریافت فایل خبرنامه تصویر روی جلد
سال ششم – شماره ۳۵ – پاييز ۱۳۹۵

سال ششم – شماره ۳۴ – تابستان ۱۳۹۵

در این شماره می خوانیم:
- بررسي مدل پيش بيني قيمت نفت
- مراسم گراميداشت هفته دولت
- حضور هيئت نروژي در موسسه مطالعات
- سند مديريت ارتباطات اركان دروني و بيروني

دریافت فایل خبرنامه تصویر روی جلد
سال ششم – شماره ۳۴ – تابستان ۱۳۹۵

سال ششم – شماره ۳۳ – بهار ۱۳۹۵

در این شماره می خوانیم:
- بيست و يكمين نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
- كتاب ترازنامه طرح تحقيق مشترك ايران و ژاپن با موضوع صرفه جويي انرژي
- طرح مطالعاتي غرب كارون

دریافت فایل خبرنامه تصویر روی جلد
سال ششم – شماره ۳۳ – بهار ۱۳۹۵

سال پنجم – شماره ۳۲ – زمستان ۱۳۹۴

در این شماره می خوانیم:
- تفاهمنامه همکاری موسسه مطالعات انرژی و موسسه انرژی کره جنوبی
- كتاب ترازنامه هيدروكربوري كشور ۱۳۹۳
- سند راهبردی توسعه منطقه ویژه پارس

دریافت فایل خبرنامه تصویر روی جلد
سال پنجم – شماره ۳۲ – زمستان ۱۳۹۴

سال پنجم – شماره ۳۱ – پاييز ۱۳۹۴

در این شماره می خوانیم:
- طراحي فريم ورك تجاري به نام چري: فناوري پيشرفته موسسه در توسعه مگاسامانه ها
- پروژه هاي جديد پژوهشي
- صنعت نفت در شرايط پساتحريم

دریافت فایل خبرنامه تصویر روی جلد
سال پنجم – شماره ۳۱ – پاييز ۱۳۹۴
<< بعدي صفحه ۱ از ۴ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900